Aktualitātes

Viļānu novada pārstāvji demonstrē kultūras vērtības Dānijā

Viļānu novada pārstāvji demonstrē kultūras vērtības Dānijā

Laikā no 30.oktobra līdz 2.novembrim divpadsmit Viļānu novada pārstāvji viesojās Odsherredas pašvaldībā Dānijā, kur dalījās pieredzē un zināšanās sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos, kā arī demonstrēja latviešu tradicionālās kultūras vērtības Skandināvijas partneriem. Vizīte norisinājās starptautiskā četru pašvaldību – Viļānu, Valgas (Igaunija), Klippanas (Zviedrija) un Odsherredas (Dānija) – projekta ietvaros. Projekts paredz sadarbību un pieredzes apmaiņu sociālajā un kultūras jomā.

Vizītes laikā mums bija iespēja ne vien aplūkot ievērojamākās vietas Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā, apmeklēt eko izglītības un kultūras iestādes, bet arī piedalīties ikgadējās Kultūras nakts pasākumos, kur mūsu novada lauku kapela „Bumburneicys” kopā ar pārējiem delegācijas dalībniekiem izdejoja latviešu tautasdziesmas dančos un mācīja tos arī klātesošajiem apmeklētājiem. Jāatzīmē, ka pasākuma apmeklētāji bija ļoti atsaucīgi – kā pieaugušie, tā arī bērni, un ļoti labprāt iesaistījās dejošanā.

Ceturtdiena, 31.oktobris, bija veltīta sociālo jautājumu apspriešanai – Odsherredā bija ieradušies arī Sociālās un izglītības jomas pārstāvji no Klippanas (Zviedrijā). Sapulces laikā Viļānu novada Sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša iepazīstināja ārzemju kolēģus ar dienesta darbību, kā arī pastāvošajām grūtībām sociālajā darbā. Latvijā tāpat kā Skandināvijas valstīs arvien pieaugošāka problēma ir no alkohola atkarīgās ģimenes, kas lielā mērā apdraud šajās ģimenēs dzīvojošos bērnus. Tā kā Skandināviem ir vairāku gadu pieredze sociālajā darbā ar alkohola atkarīgajiem, viņi dalījās tajā, un tas viennozīmīgi bija ieguvums un jaunas zināšanas arī mums.

Pēdējā viesošanās dienā mēs apmeklējām kultūras namu un bibliotēku, kā arī vietējo teātri. Neparasts un interesants bija izrādes pasniegšanas veids un tur valdošā atmosfēra. Pēc izrādes projekta dalībnieki apsprieda jautājumus, kas saistīti ar kultūru – Viļānu kultūras nama direktore Margarita Cakula iepazīstināja klātesošos ar iestādes darbību, kolektīviem, kultūras tradīcijām un to, kādēļ vietējie iedzīvotāji aktīvi iesaistās kultūras dzīvē. Tāpat arī uzsvēra lielāko tautas vienojošāko pasākumu Latvijā – Dziesmu un deju svētkus. Lai arī Odsherredā paliktu kāda daļiņa no mūsu kultūras, Dānijas pašvaldības pārstāvji no mums saņēma speciāli sagatavotu metodoloģisku materiālu ar tautas danču aprakstiem un notīm, kā arī arī šo danču ierakstu DVD formātā.

Tā kā projekts pamatā balstīts tieši uz sociālās un kultūras jomas pilnveidi, šī viesošanās Dānijā bija lielisks pamats turpmākajai sadarbībai šajos jautājumos, tādējādi papildinot šo jomu nozīmi projekta dalībnieku pašvaldībās.

Kā atzina Viļānu novada delegācijas pārstāvji, šī bija iespēja uzzināt ko jaunu, gūt jaunu pieredzi un iespaidus.

Informāciju sagatavoja 
Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste un brauciena dalībniece 

2013-12-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A