Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam

Paziņojums par Viļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam apstiprināšanu

Viļānu novada dome ar 2014.gada 13.februāra lēmumu „Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam apstiprināšanu” (Nr.3, 8§.) ir apstiprinājusi Viļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam. 

Notiks Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā aspriešana

Aicinām iesaistīties Viļānu novada ilgtermiņa attīstības plānošanā, iepazīties ar Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam projektu un izteikt savus priekšlikumus. Sabiedriskās apspriešanas ar iedzīvotājiem norisināsies šā gada 4.decembrī.

Paziņojums par Viļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu

Viļānu novada dome 2013.gada 7.novembrī (protokols Nr.13, § 36) ir pieņēmusi lēmumu nodot publiskai apspriešanai Viļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam 1.redakciju. Publiskā apspriešana noteikta no 2013.gada 11.novembra līdz 2013.gada 11.decembrim.

Turpinās darbs pie Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes

Šā gada 23.oktobrī notika jau otrā vadības grupas un pilsētas plānošanas speciālistes „Grupa93” pārstāves Līgas Ozoliņas tikšanās. Tikšanās laikā vadības grupas locekļi izskatīja sagatavoto redakciju, diskutēja par to, kā arī dalījās ar viedokļiem par Viļānu novada attīstību nākotnē.

Uzsākta Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam izstrāde

Saskaņā ar Viļānu novada Domes 2013.gada 16.augusta lēmumu „Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādi” (Nr.7, 25.§.) informējam, ka ir uzsākta Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam izstrāde.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A