Iepirkumu arhīvs

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības ēkas jumta seguma maiņa

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/4
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības ēkas jumta seguma maiņa

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Pielikums Nr.8 - Apliecinājuma karte (Zip)

Pielikums Nr.9 - Tāmes (Xls)

Atbilde uz jautājumu (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

10.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 23.02.2016. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Austrumu būvnieks"
Līgumcena (bez PVN)

 22372.89 EUR

Lēmums  26.02.2016. (Pdf)
Līgums  
08.03.2016.
(Pdf)
2016-02-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A