Iepirkumu arhīvs

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības ēkas jumta seguma maiņa

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/1
Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības ēkas jumta seguma maiņa

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Pielikums Nr.8 - Apliecinājuma karte (Zip)

Pielikums Nr.9 - Tāmes (xls)

Pielikums Nr.9 - Precizētas tāmes no 26.01.2016. (xls)

Paskaidrojums: konstatētas nesakritības starp tāmē iekļautajām pozīcijām un Apliecinājuma kartē norādītajiem apjomiem. No tāmes izņemta pozīcija 4.1.

Publikācijas datums IUB mājas lapā

21.01.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 02.02.2016. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)

 

Ziņojums  
Līgums  
Piezīmes Iepirkums VNP 2016/1 pārtraukts tehnisku iemeslu dēļ.
Iepirkumu komisijas lēmums pieņemts 29.01.2016.
2016-01-21
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A