VKKF

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Mūzikas programmās

Projekta nosaukums

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Mūzikas programmās

Projektu numurs

2018-1-MDM-M02031

EKK nosaukums

Saimnieciskie pamatlīdzekļi

Īstenošanas vieta

Viļānu Mūzikas un mākslas skola

Īstenošanas laiks

01.04.2018 – 15.06.2018

Mērķis

Ilgtermiņa mērķis:

Uzlabot mūzikas programmu materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties Yamaha saksofonu

Īstermiņa mērķi:

Uzlabot izglītības programmas “Saksofona spēle” audzēkņu mācību sasniegumus un konkursu rezultātus.

Uzdevums

iegādāties Yamaha alta saksofonu

Izdevumu pozīcija

Yamaha YAS -280 Alta saksafons

Projekta kopējais budžets

999.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības finansējums

99.00 EUR

VKKF finansējums

900.00 EUR

2018-10-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A