VKKF

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana mūzikas programmās

Projekta nosaukums

"Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana mūzikas programmās"

Programma

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma „MŪZIKAS UN DEJAS MĀKSLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES UZLABOŠANA”

Īstenošanas vieta

Viļānu Mūzikas un mākslas skola, Brīvības iela 44c, Viļāni, Viļānu novads,

LV-4650

Projekta kopējais budžets

958,00  EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

58.00 EUR

VKKF finansējums

900.00 EUR

2016-09-28
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A