LRAA, VKKF, LVM

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

Projekta nosaukums

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

Īstenošanas laiks

01.05.2017. – 31.08.2017.

Īstenošanas vieta

Viļānu Mūzikas un mākslas skola

Mērķis

Nodrošināt kvalitatīvu mūzikas izglītību VMms profesionālās ievirzes Klavierspēles programmas un citu mūzikas programmu audzēkņiem.

Nodrošināt kvalitatīvu mācību priekšmetu “Klavierspēle”,  “Vispārējās klavieres” un “Klavieres” norisi  skolā, tā popularizējot klavieres kā pamatinstrumentu mūzikas programmu apguvē bērniem un jauniešiem.

Projekta kopējais budžets

3600,00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

1800.00 EUR

VKKF finansējums

1800,00 EUR

2017-09-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A