Viļānu Mūzikas un mākslas skolas

1961. gadā līdz ar pirmajām Viļānu mūzikas skolas pastāvēšanas dienām, uzņemtie audzēkņi sāka apgūt mūzikas teorētiskos priekšmetus-solfedžo un mūzikas literatūru. Lai tos sekmīgi apgūtu, ir nepieciešami zinoši, prasmīgi, iejūtīgi skolotāji. Un skolas pastāvēšanas laikā tādu ir bijis ne mazums. Kā pirmais sāka erudītais, talantīgais skolotājs Jānis Šmits, kuram talkā šajā darbā nāca jaunā, atsaucīgā skolas direktore Aija Everss.

Viļānu Mūzikas un mākslas skola 2018./2019. mācību gadā skolā strādā 21 skolotājs un 4 tehniskie darbinieki. Skola īsteno 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas: Klavierspēle, Kora klase, Vijoles spēle, Čella spēle, Akordeona spēle, Flautas spēle, Trompetes spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Ģitāras spēle, Vizuāli plastiskā māksla, Dejas pamati.

Skola īsteno arī interešu izglītības programmas: Sagatavošanas klase, Mūzikas instrumentu spēle, Dziedāšana, Vizuāli plastiskā māksla, Dejas pamati, Saksofonu kvartets, Garīgās mūzikas vokāli instrumentālais ansamblis, Ritmika, Grafika. Animācijas darbnīca: Animācijas veidošanas pamati, Skaņas apstrādes pamati, Mūzikas kompozīcija, Runas darbnīca.

2018./19. mācību gadu profesionālās ievirzes izglītības programmās uzsāka 116, interešu izglītības programmās 60 audzēkņi.

Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību 2018. gadā saņēma 12 audzēkņi (7 mūzikas un 5 Vizuāli plastiskās mākslas programmās).

Kontaktinformācija:
Direktore: Inta Brence
Tālrunis: 64662356, 26991644
E-pasts: vilanims@yahoo.com, vilanumaksluskola@vilanumaksluskola.lv
Tīmekļa vietne: Viļānu mūzikas un mākslas skola
Adrese: Brīvības iela 44 c, Viļāni, LV-4650

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A