ELFLA

VIĻĀNU KULTŪRAS NAMA-BIBLIOTĒKAS ĒKAS REKONSTRUKCIJA LAB-VĒLĪGAS IEKŠTELPU VIDES UN PIEVILCĪGA ĀRĒJĀ IZSKATA NODROŠINĀŠANAI, KĀ ARĪ ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI

Projekta nosaukums

„VIĻĀNU KULTŪRAS NAMA-BIBLIOTĒKAS ĒKAS REKONSTRUKCIJA LABVĒLĪGAS IEKŠTELPU VIDES UN PIEVILCĪGA ĀRĒJĀ IZSKATA NODROŠINĀŠANAI, KĀ ARĪ ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI”

Identifikācijas Nr.

11-01-L32100-000152

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos

Īstenošanas vieta

Viļānu kultūras nama - bibliotēkas ēka

Īstenošanas laiks

22.09.2011. – 30.06.2014.

Mērķis

Radīt optimālus apstākļus kultūras kā nacionālās identitātes uzturēšanai, attīstīšanai un popularizēšanai gan pilsētas iedzīvotājiem, gan visa novada ļaudīm, nodrošinot atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Galvenās aktivitātes

INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA:

Rekonstruēta Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēka

Projekta kopējais budžets

949 616.43  EUR

Attiecināmo izmaksu summa:

796 798.10 EUR

Publiskais finansējums:

717 118.29 EUR (90% no attiecināmajām izmaksām)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

232 498.14 EUR

Publicitāte

www.vilani.lv 

2013-07-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A