VKKF

Vasaras meistardarbnīcas “Spēlējam un dancojam Latgalei Viļānu novadā”

Projekta nosaukums

Vasaras meistardarbnīcas “Spēlējam un dancojam Latgalei Viļānu novadā”

Programma

Valsts Kultūrkapitāla fonds. Latvijas Valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017.

Īstenošanas vieta

Viļānu kultūras nams, Kultūras laukums 2, Viļāni

Īstenošanas laiks

01.05.2017. – 15.09.2017.

Mērķis

Nodrošināt tautas muzicēšanas kustības dzīvotspēju un attīstību Latgalē, organizējot meistardarbnīcas latviešu tautas mūzikas instrumentu spēles, kopmuzicēšanas un tradicionālo danču apgūšanai, tādējādi aktīvi iesaistot bērnus un jauniešus Viļānu novada kultūrvides veidošanā un sekmējot Latgales nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un tālāknodošanu.

Galvenās aktivitātes

  1. Iepazīstināt, apmācīt un papildināt jau apgūtās prasmes tradicionālo tautas mūzikas instrumentu spēlē, organizējot meistardarbnīcas bērniem un jauniešiem;
  2. Iemācīt bērniem un jauniešiem Latgales tradicionālos dančus un rataļdejas;
  3. Noorganizēt kopmuzicēšanas nodarbības ;
  4. Meistardarbnīcu noslēgumā noorganizēt noslēguma pasākumu ar meistardarbnīcu prezentācijām.

Projekta kopējais budžets

1712,00 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

1712,00 EUR

Publiskais finansējums

1200,00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

512,00 EUR

Publicitāte

www.vilani.lv

2017-05-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A