VARAM

"Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana Viļānos" 2015. gadā

Image result for VARAM

Projekta nosaukums

"Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra  uzturēšana Viļānos" 2016.gadā

Programma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, budžeta programma 30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”

Īstenošanas vieta

Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1 A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Īstenošanas laiks

01.01.2016. – 31.12.2016.

Mērķis

Nodrošināt Viļānu novada iedzīvotājiem iespēju saņemt vairāku valsts iestāžu pakalpojumus vienuviet.

Galvenās aktivitātes

  • nodrošināta centra darbība

Projekta kopējais budžets

9649.00 EUR

Valsts budžeta dotācija

6900.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

2749.00 EUR

Publicitāte

www.vilani.lv

2015-07-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A