Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana Viļānos 2015. gadā

 

Projekta nosaukums

"Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana Viļānos"

Programma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, budžeta programma 30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”

Īstenošanas vieta

Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1 A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Īstenošanas laiks

03.08.2015. – 31.12.2015.

Mērķis

Nodrošināt Viļānu novada iedzīvotājiem iespēju saņemt vairāku valsts iestāžu pakalpojumus vienuviet.

Galvenās aktivitātes

  • jauna klientu apkalpošanas centra izveide;
  • mūsdienīga aprīkojuma iegāde;
  • izveidota jauna amata vienība „Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centra vadītājs”
  • nodrošināta centra darbība

Projekta kopējais budžets

23322.46 EUR

Valsts budžeta dotācija

113200.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

10122.46 EUR

Publicitāte

"Viļānu Novada Vēstnesis"

www.vilani.lv

2015-12-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A