Aktualitātes

Valsts atbalstīs ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos

Valsts atbalstīs ciltsdarbu piena šķirņu ganāmpulkos

Lai mazinātu Krievijas Federācijas noteiktā preču importa aizlieguma radītos zaudējumus piensaimniecībā un ļautu saglabāt ražošanas apjomu, vienlaikus nodrošinot augstvērtīgu piena šķirņu slaucamo govju saglabāšanu ganāmpulka ciltskodolā, valdība ir apstiprinājusi noteikumus „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai”. Atbalstu varēs saņemt tie lauksaimnieki, kuriem ir piena piegādes kvotas un kuri pienu nodod pārstrādei.

Lauku atbalsta dienests veiks atbalsta izmaksas oktobra mēnesī, tas būs vienreizējs maksājums, pamatojoties uz šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju, kas ir atbalsta pretendents, iesniegtajiem sarakstiem. Organizācijām ir jāiesniedz apsekoto ganāmpulku īpašnieku saraksti līdz šā gada 1.oktobrim. Sarakstos tiks iekļauti tie lauksaimnieki, kuriem ganāmpulki būs reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā un kuriem ir piena piegādes kvota uz 1.septembri.

Atbalsts ir 46 eiro par vienas piena šķirnes slaucamās govs produktivitātes datu noteikšanu. 

Kopējā atbalsta apmērs, lai segtu pakalpojuma izmaksas, ir 6 miljoni eiro. 

Valsts atbalsta piešķiršanu nosaka MK 2014.gada 26.augusta noteikumi nr.511 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai”.

Informācijas avots:

Lauku atbalsta dienests

2014-09-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A