Aktualitātes

Vakance: plānošanas inženieris

Vakance: plānošanas inženieris

Viļānu novada pašvaldība izsludina vakanci uz Plānošanas inženiera vietu. 

Prasības Plānošanas inženierim (2149 05):

 1. Atbilstoša augstākā izglītība vai augstākā profesionālā izglītība nozarē.
 2. Vēlama pieredze būvniecības jomā.
 3. Vēlams sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā vai būvuzraudzībā.
 4. Vēlama darba pieredze pašvaldībā.
 5. Teicamas latviešu valodas prasmes.
 6. Vēlamas krievu, angļu un /vai vācu valodas zināšanas.
 7. Juridisko jautājumu pārzināšana savu pienākumu veikšanai.
 8. Prasme strādāt ar mūsdienīgiem sakaru un informācijas līdzekļiem.
 9. Prasme strādāt ar biroja tehniku un lietot darba izpildei nepieciešamo programmatūru.
 10. Organizatoriskās prasme un iemaņas.
 11. Augsta saskarsmes kultūra.
 12. Augsta darba ētikas kultūra.

Galvenie veicamie pienākumi:

 • nodrošināt pašvaldības vajadzībām nepieciešamo būvdarbu virzību un izpildi, t.sk. vadīt pašvaldības remontbrigādi.
 • savas kompetences ietvaros organizēt un koordinēt pašvaldības, valsts, un starptautiski finansēto atbalsta programmu projektu realizācijas procesu pašvaldības objektu būvniecības jautājumos, pārbaudot projektu tehniskās dokumentācijas atbilstību tehniskajām specifikācijām un saistošajiem noteikumiem, un veicināt sekmīgu novada attīstības programmā ieplānoto pasākumu un infrastruktūras projektu kvalitatīvu izpildi.
 • koordinēt projektu pamatojošās dokumentācijas - energoaudita pārskatu, būvprojekta, vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas - izstrādes gaitu.
 • investīciju projektu ieviešanas laikā, sadarboties ar būvniecības procesā iesaistītajām institūcijām, apakšuzņēmējiem.
 • savas kompetences ietvaros, sagatavot būvniecības projektu kalkulācijas un tāmes, investīciju projektu izstrādei un ieviešanai.
 • sadarboties attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanā, lai sekmētu ievērojamus uzlabojumus attīstības programmas īstenošanā un definēto mērķu sasniegšanā, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus to grozīšanai.
 • sekmēt sadarbību ar citām struktūrvienībām, valsts un pašvaldību atbildīgajām amatpersonām, un nepieciešamības gadījumā operatīvi sniegt nepieciešamo informāciju un konsultācijas, ievērojot ierobežoto informācijas pieejamības principu.
 • nodrošināt sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses ar informāciju par attīstības programmā apstiprināto infrastruktūras projektu īstenošanas gaitu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV) iesniegt Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650) vai elektroniski nosūtot uz e-pastu: novads@vilani.lv līdz 2017.gada 14. augusta plkst.16.00.

 

2017-07-27
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A