Aktualitātes

Vakance: nodokļu (nodevu) administrators

Vakance: nodokļu (nodevu) administrators

Viļānu novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanto pašvaldības nodokļu (nodevu) administratora amatu.

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Augstākā izglītība;
 • Izpratne par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu;
 • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un to praktisko piemērošanu;
 • Prasme sagatavot administratīvos aktus;
 • Labas datorprasmes, kas apstiprināts ar ECDL sertifikātu;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām;
 • Pieredze un prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru: NĪN ZZDats NINO, Visvaris zemes noma programma tiks uzskatīta par priekšrocību.

 Galvenie pienākumi:

 • Aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli likuma noteiktajā termiņā un veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinus;
 • Veikt zemes nomas aprēķinus, izsūtīt maksāšanas paziņojumus, ievadīt maksājumus elektroniskajā sistēmā;
 • Sagatavot administratīvos aktus, administratīvo aktu projektus un vēstules deleģēto funkciju ietvaros;
 • Iegūt, klasificēt un aktualizēt saņemto informāciju no Valsts zemes dienesta, Zemesgrāmatas un citām institūcijām par nekustamajiem īpašumiem, kam piemērojams nekustamā īpašuma nodoklis;
 • Pārbaudīt un aktualizēt datus no Iedzīvotāju reģistra, Uzņēmumu reģistra un citām datu bāzēm;
 • Gatavot nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņas dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Sniegt informāciju nodokļu maksātājiem nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos;
 • Sagatavot Domes lēmumu projektus par NĪN atlaidēm un atvieglojumiem, un priekšlikumus Saistošo noteikumu izstrādei, izmaiņām u.c.;
 • Sagatavot dokumentus nodošanai arhīvā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Viļānu novada pašvaldības 2.7 kabinetā Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, vai sūtot elektroniski novads@vilani.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz pašvaldības nodokļu(nodevu) administratora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017.gada 27.decembra plkst.17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

2017-12-20
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A