Aktualitātes

Vakance: izpilddirektors

Vakance: izpilddirektors

Viļānu novada pašvaldība aicina pretendentus pieteikties izpilddirektora vakancei. 

Prasības pretendentiem:

 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Vēlama pieredze administratīvajā darbā, darbs vadošā amatā pašvaldībā tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Pašvaldības jomas normatīvo aktu pārzināšana un pieredze to sagatavošanā;
 • Prasme organizēt un vadīt komandas darbu;
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja risināt problēmsituācijas;
 • Teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • Nevainojama reputācija;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Pienākumi

 • Organizēt Viļānu novada pašvaldības domes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi;
 • Koordinēt un uzraudzīt pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību, savas kompetences ietvaros nodrošinot to darbības nepārtrauktību, lietderību, tiesiskumu un atbilstību labas pārvaldības principiem;
 • Pārraudzīt pašvaldības kapitālsabiedrībām nodoto pašvaldības autonomo funkciju izpildi un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti novada iedzīvotājiem;
 • Ierosināt domei iecelt amatā un atbrīvot no amata iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību vadītājus;
 • Iesniegt domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
 • Vadīt pašvaldības administrācijas darbu;
 • Dot rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem un iestāžu/struktūrvienību vadītājiem;
 • Koordinēt pašvaldības transportu;
 • Nodrošināt darba kārtības noteikumu un amata instrukciju izstrādi;
 • Organizēt sociālās un ekonomiskās attīstības plāna un teritoriālā plānojuma izstrādi un iesniegt tos domei;
 • Domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar domes mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām;
 • Organizēt budžeta projekta izstrādi, saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu un iesniegt tos domei;
 • Organizēt pretendentu atlasi uz vakanto vai jaunizveidoto pašvaldības iestāžu vadītāju amata vietām;
 • Piedalīties domes sēdēs, kā arī komiteju, komisiju un darba grupu sēdēs un jautājumu apspriešanā;
 • Kontrolēt pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu;
 • Pēc domes vai domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniegt ziņojumus un pārskatus par aktuāliem jautājumiem;
 • Veikt citus pienākumus, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un domes lēmumos savas kompetences robežās.

Piedāvājam:

 • Iespēju strādāt dinamiskā vidē un pilnveidot savas profesionālās iemaņas;
 • Interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • Konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu;
 • Sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV);
 2. Motivācijas vēstule;
 3. Izglītību un kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 25. augustam Viļānu novada pašvaldībā 2.7. kabinetā vai sūtot uz e-pastu novads@vilani.lv.

 

2017-08-10
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A