Aktualitātes

Vakance: DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJS

Vakance: DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJS

Viļānu novada pašvaldība izsludina pretendentu pieteikšanos uz Dekšāres pagasta pārvaldes vadītāja amatu.

Prasības pretendentiem:

 1. Augstākā izglītība kādā no jomām, kas tieši saistīta ar pārvaldes vadītāja pienākumu izpildi – ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, tiesību zinātnē;
 2. Pieredze valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības uzņēmuma vadībā (vēlams ne mazāka kā 2 gadi);
 3. Izpratne par ceļu, transporta, izglītības, darba tiesību, nekustāmā īpašuma un kultūras jautājumiem;
 4. Izpratne par pašvaldības darba organizāciju un finanšu plānošanu;
 5. Amata pienākumu izpildi regulējošo LR normatīvo aktu pārzināšana;
 6. Spēja patstāvīgi un efektīvi organizēt darbu, pieņemt lēmumus atbilstoši profesionālajai amata kompetencei, strādāt intensīvi;
 7. Augsta saskarsmes kultūra, labas komunikācijas un sadarbības veidošanas prasmes;
 8. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 9. Labas prasmes darbā ar biroja tehniku un datorprogrammām (Word, Excel, Internets);
 10. Vēlama pieredze darbā ar  VISVARIS, G-VEDIS, ZZ dats vai citām programmām;
 11. B kategorijas autovadītāja apliecība;
 12. Pieredze darba kolektīva vadīšanā un darbā ar klientiem.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Nodrošināt pārvaldes vadību un spēja vadīt kolektīvu;
 2. Organizēt domes lēmumu, saistošo noteikumu u.c. normatīvo aktu izpildi pārvaldes vadītāja pārziņā esošajā teritorijā;
 3. Atbildēt par iestādes saimniecisko darbību;
 4. Gatavot lēmumu projektus iesniegšanai domei;
 5. Gatavot iestādes budžeta projektu un administrēt tā izpildi;
 6. Nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādāšanu un izpildi;
 7. Nodrošināt pašvaldības saikni ar iedzīvotājiem, apzinot vajadzības un risinot problēmas, t.sk. izprast to cēloņus un izstrādāt priekšlikumus problēmu novēršanai;
 8. Pašvaldības ēku, būvju, ceļu un teritoriju stāvokļa regulāra apsekošana un uzraudzīšana un darbu plānošana sadarbībā ar pašvaldības atbildīgajām struktūrvienībām;
 9. Sadarbība ar pašvaldības policiju, nodrošinot saistošo noteikumu ievērošanu;
 10. Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām piedalīties pagasta sabiedriskās dzīves organizēšanā;
 11. Iedzīvotāju pieņemšana (konsultēšana);
 12. Dalība dažādu pasākumu un iedzīvotāju sapulču organizēšanā;
 13. Veikt citus pienākumus saskaņā ar Domes lēmumiem, noteikumiem, kā arī pildīt Domes priekšsēdētāja un pašvaldības izpilddirektora dotus uzdevumus.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Motivēta pieteikuma vēstule;
 2. Dzīvesgājuma apraksts (CV);
 3. Dekšāres pagasta teritorijas iespējamais attīstības plāns un Dekšāres pagasta pārvaldes darbības programmu (vismaz 1-2 lapas datorrakstā A4 formātā);
 4. Amata prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 5. Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Piedāvājam:

 1. Atalgojumu – 728,00 euro (pirms nodokļu nomaksas);
 2. Nepilnas slodzes darbu (0,8 likme) uz nenoteiktu laiku;
 3. Darba vietu Dekšāres pagastā;
 4. Dienesta automašīnu pienākumu veikšanai.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē  Viļānu novada pašvaldības 2.7 kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, vai sūtot uz e­pastu: novads@vilani.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Dekšāres pagasta pārvaldes vadītāja amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 10. marta plkst.17:00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pretendentu atlase notiks trijās kārtās: 1.iesniegto dokumentu izvērtēšana; 2.pārrunas ar pretendentiem; 3.pretendenta apstiprināšana domes sēdē (3.kārtā iekļauto pretendentu sagatavotās prezentācijas par atbilstību amatam uzklausīšana domes sēdē). Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā.

Uzziņas var saņemt pa tālruni  64628033 (kancelejas vadītāja Anna Strode).

Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz sludinājumā norādīto vakanto amatu.

2019-02-13
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A