Attīstības programma 2015. - 2022.gadam

Uzsākta Viļānu novada Attīstības programmas 2015. - 2022. gadam izstrāde

Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2014.gada 13.marta lēmumu "Par novada attīstības programmas 2015-2022.gadam izstrādes uzsākšanu", (Nr.5, 30.§.) ir uzsākta Viļānu novada Attīstības programmas 2015.-2022. gadam izstrāde.

Attīstības programmas uzdevumi:

 • Attīstības programmu izstrādāt saskaņā ar Viļānu novada 
  ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam;

 • Raksturot esošo situāciju;

 • Noteikt vidēja termiņa mērķus; 

 • Izstrādāt rīcību plānu 2020.gadam; 

 • Izstrādāt investīciju plānu līdz trīs gadiem; 

 • Noteikt attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību; 

 • Ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas 
  dokumentus un citus augstāka līmeņa plānošanas dokumentus 
  attiecīgajās jomās; 

 • Ņemt vērā apkārtējo pašvaldību (Riebiņu, Rēzeknes un 
  Varakļānu novada), kā arī Rēzeknes pilsētas teritorijas attīstības 
  plānošanas dokumentus un to ietekmi uz Viļānu novada attīstību; 

 • Nodrošināt vienotu sabiedrības un pašvaldības speciālistu 
  informēšanas un līdzdalības procesu.

Attīstības programmas izstrādes termiņš - 2015.gada janvāris.

2014-04-04
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A