Aktualitātes

Uzklausīšanas sanāksme par SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Uzklausīšanas sanāksme par SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018. gada 14. novembrī plkst. 12.00 Viļānu pilsētas Kultūras nama mazajā zālē, Kultūras laukumā 2, Viļānos, Viļānu novadā rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA “VIĻĀNU NAMSAIMIEKS” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Interesanti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-astu līdz 2018. gada 13. novembrim (kontaktpersona Dace Burtniece, t. 67097271, dace.burtniece@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļa vietnē http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalību/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātas uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumos, ja sanāksmes dalībniekiem uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

2018-10-25
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A