Aktualitātes

Uzklausīšanas sanāksme

Uzklausīšanas sanāksme

Vakar, 26.jūnijā, Viļānu novada pašvaldības sēžu zālē notika uzklausīšanas sanāksme par SIA „Viļānu namsaimnieks” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Viļānu novadam. Sanāksmi vadīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Latgales reģiona nodaļas vadītājs Jānis Kravalis. 

14.martā SIA „Viļānu namsaimnieks” SPRK iesniedza Viļānu novada pašvaldības vienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas tika aprēķināts saskaņā ar SPRK Padomes lēmumu Nr.1/8.

Sākotnēji „Viļānu namsaimnieks” bija aprēķinājis atšķirīgus tarifa plānus katrai novada administratīvajai teritorijai, tarifu atšķirība bija neliela, tāpēc SPRK, izskatot iesniegto tarifu plānu, ieteica ieviest vienādu vienoto tarifu visā Viļānu novada teritorijā.

Lai iedzīvotājus informētu par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu, SPRK organizēja uzklausīšanas sanāksmi, lai noskaidrotu iedzīvotāju domas.

SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes loceklis Dainis Igaunis sniedza iedzīvotājiem skaidrojumu par SPRK iesniegtā tarifu projekta būtību un tarifu ekonomisko pamatojumu.

Katram, kurš piedalījās sanāksmē, bija iespēja izteikt savas domas un ierosinājumus par jauno vienoto tarifu plānu. Iedzīvotājiem tika sniegts arī skaidrojums par ūdens kvalitāti, vecajām ūdenspiegādes caurulēm visā novada teritorijā, ūdenssaimniecības projektu Viļānu pilsētā, kā arī par to, ka parādi par ūdensapgādi jaunajā tarifā netiks rēķināti klāt.

Jaunais tarifs:

  • Ūdensapgādes pakalpojumi 0,44Ls par m3
  • Kanalizācijas pakalpojumi 0,92 Ls par m3 (cenas uzrādītas bez PVN)

Ar jauno tarifa plāna projektu var apskatīt šeit

SIA „Viļānu namsaimnieks” atkārtoti aicina katrā mājsaimniecībā uzstādīt ūdens skaitītājus.

2012-06-27
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A