Aktualitātes

Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/012/001 tika apstiprināts Rēzeknes būvvaldes pārvaldē š.g. 30.septembrī,lēmumsNr.3. Pašlaik notiek nolikuma izstrāde un iepirkuma procedūra celtniecības darbiem.


Dekšāres ciemā ir 264 iedzīvotāji. Ūdens pakalpojumi tiek nodrošināti 76% iedzīvotāju jeb 201 patērētājiem un ēdnīcai. Artēziskā aka ir apmierinošā stāvoklī. Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices.

Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve nodrošinās, ka sistēmā tiek padots normatīvajiem aktiem atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens. Demontējot ūdenstorni, tiks nodrošināts, ka apkārtējā vide tiek pasargāta no piesārņošanas ar vecajām, atlūzušajām ūdenstorņa detaļām un elementiem.  

 

Informāciju sagatavoja

SIA "Viļānu Namsaimnieks"

2014-10-22
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A