Iepirkumu arhīvs

Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) autoruzraudzība

Identifikācijas numurs VNP 2014/13
Iepirkuma procedūras veids Sarunu procedūra
Iepirkuma līguma priekšmets

Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) autoruzraudzība

Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  A/S "Ceļuprojekts"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 4142,28
Lēmums  20.05.2014.
Līgums  Līgums par autoruzraudzību
Piezīmes  

2014-07-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A