Iepirkumu arhīvs

Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) būvdarbu uzraudzība

Identifikācijas numurs VNP 2014/8
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets

Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58), posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta) būvdarbu uzraudzība

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS

Publikācijas datums IUB mājaslapā 19.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 07.05.2014. līdz plkst 10:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t. 64662086, e-pasts: linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju SIA „Projekts 3” 
Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums  02.06.2014.
Līgums  06.06.2014.
Piezīmes  

2014-04-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A