Iepirkumu arhīvs

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2., 3., 4.kārta) projekta aktualizācija

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/22
Iepirkuma procedūras veids  Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta ietvaros.
Iepirkumu procedūras priekšmets

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2., 3., 4.kārta) projekta aktualizācija

Pamatojums

Viļānu novada pašvaldība plānorealizēt tranzītielas rekonstrukcijas darbus Viļānu pilsētas teritorijā autoceļa P58 neizbūvētajam 2. un 3. būvdarbu kārtas posmam. Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams veikt 2010.gada septembrī A/S „Ceļuprojekts” izstrādātā būvprojekta „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2., 3., 4.kārta)” aktualizāciju, atbilstoši spēkā esošajam Ģeotelpiskās informācijas likumam Latvijas normālo augstumu sistēmai (LAS-200,5), Latvijas Būvniecības likumam, kā arī Eirokodeksam ģeotehniskajā izpētē.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī pielikumā norādīto, lūdzam atļaut piemērot sarunu procedūru ar A/S „Ceļuprojekts” ar plānoto līgumcenu 46450,00 EUR (bez PVN), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta 1.daļas 2.punktu.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 29.09.2015. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  AS "Ceļuprojekts"
Līgumcena (bez PVN)

 46 000,00 EUR

Lēmums 08.02.2016.
Līgums 22.02.2016.(Pdf)
2015-09-28
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A