ERAF

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, auto ceļa P58 posms 0,5-2,5 km

Projekts Nr.3DP/3.2.1.2.1./12/APIA/SM/031

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.

Projekta nosaukums

„Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5 – 2,5 km”

Identifikācijas Nr.

3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/031

Programma

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Īstenošanas vieta

Viļānu pilsētas Rīgas ielas, Kultūras laukuma un Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi posmā 0,5-2,5 km un posmā 2,892-3,376 km

Īstenošanas laiks

22.06.2012. – 31.08.2015.

Mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt komfortablu un drošu satiksmi gan auto transportlīdzekļiem, gan gājējiem un velosipēdistiem Viļānu pilsētas galvenajā ielā, kas vienlaikus ir tranzītiela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni – Preiļi - Špoģi. Rekonstruējot tranzītielas posmu 2,519 km garumā, uzlabojot vienlīmeņa ceļa mezglus, uzbūvējot apvienoto gājēju un velo celiņu, atjaunot ielas apgaismojumu un uzstādot barjeras, tiks uzlabota satiksmes kvalitāte un drošība pilsētas noslogotākajā ielā.

Galvenās aktivitātes

INFRASTRUKTŪRAS UN VIDES UZLABOŠANA:

1. Rekonstruēti 2,519 km tranzītielas        

2. Uzbūvēts apļveida krustojums

3. Uzstādītas 758 m barjeras        

4. Ierīkotas 8 apgaismotas gājēju pārejas            

5. Uzbūvēta 3,066 km gājēju ietve           

6. Uzbūvēts 2,427 km gājēju/ velosipēdistu celiņš   

7. Uzbūvētas divas autobusu pieturvietas ar paviljoniem

8. Izbūvēts ielas, gājēju/veloceliņa un gājēju pārejas apgaismojums

9. Izbūvēta slēgtā lietusūdens savākšanas sistēma

10. Izbūvēti 3 automašīnu stāvlaukumi

Projekta attiecināmās izmaksas

5 078 646.39 EUR

Programmas līdzfinansējums:

3 368 666.16 EUR (66.33%)

Valsts budžeta dotācija

190 449.24 EUR (3.75%)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

1 519 530.99 EUR (29.92%)

Publicitāte

Plānotie darbi: Dzelzceļa pārbrauktuve-Mehanizatoru iela

* Plānotie darbi: Viļānu HES-pilsētas robeža

2012-07-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A