Iepirkumu arhīvs

Transportlīdzekļu vadītāja (A, B, BE, C, CE, D, 95.kods) apliecības iegūšana Viļānos projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas jauniešiem

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/36

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Transportlīdzekļu vadītāja (A, B, BE, C, CE, D, 95.kods) apliecības iegūšana Viļānos projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas jauniešiem

Pievienotie dokumenti

Nolikums

Publikācijas datums IUB mājas lapā

13.12.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

07.01.2019. līdz plkst.14.15

Kontaktpersona

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Izglītības un kultūras lietu speciāliste Ilga Morozova, tel.64605833, e-pasts: izglitiba@vilani.lv.

Iepirkumu procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegti nolikumam atbilstoši piedāvājumi

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

 07.01.2019. (Pdf)

Līgums

 

Piezīmes

 

2018-12-13
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A