Iepirkumu arhīvs

Teritorijas labiekārtošana Viļānos, Kultūras laukumā 2

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/20
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Teritorijas labiekārtošana Viļānos, Kultūras laukumā 2

Pievienotie dokumenti Nolikums (Pdf)
Būvprojekts "Viļānu Kultūras nama - bibliotēkas ēkas rekonstrukcija. Akceptēta projekta izmaiņas (2. kārta - Teritoriajs labiekārtošana)":

Pielikums Nr.1: Soliņš (Pdf)
Pielikums Nr.2: Urna (Pdf)

Jautājumi (Pdf)

Atbildes (Pdf) 

Pielikums Nr.1 (Doc)

Precizējums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 23.07.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 04.08.2015. līdz plkst.14:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "Latgalija"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 49755,50
Lēmums  21.08.2015. (Pdf)
Līgums  21.08.2015. (Pdf)
Vienošanās  28.09.2015. (Pdf)
2015-07-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A