Aktualitātes

Teātra diena pirmsskolas vecuma bērniem

Teātra diena pirmsskolas vecuma bērniem

Saulainajā 24. marta rītā Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes zālē sapulcējās vairāk nekā septiņdesmit pirmsskolas audzēkņi, lai viens otru pārsteigtu ar teātra spēlēšanu. Šajā pasākumā piedalījās Viļānu pilsētas PII vecākā, sagatavošanas un mazākumtautību grupas, Galēnu pamatskolas pirmsskolas grupa, Dekšāru pamatskolas pirmsskolas grupa un Radopoles PII “Bitīte” “Saulītes” grupas bērni.

Teātra mākslai ir liela nozīme bērna attīstībā, tā veicina izteiksmīgo runu, pilnveido valodu un prasmi veidot dialogu, attīsta fantāziju, māca sadarboties. Teātra izrādē nemitīgi notiek koncentrēšanās un domāšana, darbojas gan bērna prāts, gan ķermenis. Spēlējot teātri, bērns iemācās sevi pasniegt, kas turpmākajā dzīvē noderēs komunikācijā ar apkārtējiem. Teatralizētā darbība palīdz pilnveidot arī sociālās prasmes un iemaņas, jo iestudētās izrādes vienmēr ietver sevī kādas  tikumiskās vērtības – izpalīdzību, godīgumu, draudzību, drosmi,  kā arī sniedz padomu, kā vajadzētu vai nevajadzētu rīkoties.    

Teātra dienas pasākumi mūsu iestādē ir aizsākušies ļoti sen – kopš 2005. gada. Sākumā tos rīkojām savas iestādes ietvaros, bet nu jau trešo gadu pasākumā aicinām piedalīties arī tuvāko izglītības iestāžu pirmsskolas grupiņas. Šoreiz Teātra dienu pasākumu vadīja un bērnus izklaidēja Brālītis un Karlsons, kuru lomās bija iejutušās skolotājas. Par labi padarītu darbu Karlsons bērniem pasniedza cienastu. Savukārt 27. martā kopā pulcējās Viļānu pilsētas izglītības iestādes jaunākās grupas, lai parādītu savas aktierprasmes.

Paldies visiem, kas piedalījās teātra dienās Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē. Liels prieks par tuvākajiem kaimiņiem – Radopoles PII, Galēnu un Dekšāru pamatskolas audzēkņiem, kas atrada laiku mūs apciemotu un iepriecinātu visus klātesošos ar savu sniegumu. Paldies skolotājām par ludziņu iestudējumu, mazajiem aktieriem par jauko sniegumu un bērnu vecākiem par palīdzību tērpu sagatavošanā!

Teksts: Inta Upeniece, Viļānu PII metodiķe
Foto: Inta Upeniece, Margarita Isajeva

2017-04-04
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A