Aktualitātes

Teātra diena mazajiem

Teātra diena mazajiem

Marta sākumā Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē tika rīkotas teātra dienas vecāko un sagatavošanas grupu audzēkņiem. Uz pasākumu tika aicināti arī tuvākie kaimiņi - Radopoles PII “Bitīte” un Dekšāru pamatskolas pirmsskolas grupiņa. 

Gan mājinieki, gan ciemiņi nopietni gatavojās pasākumam. Tika skaisti noformēta zāle, sagatavotas maskas un dekorācijas, iestudētas pasakas. Bija interesanta un pārdomāta pasākuma vadīšana. Pasākumu vadīja Lācis un Zaķis, kurš domāja, ka burtus var iemācīties, tos apēdot.

Visu grupu audzēkņiem tika dota iespēja parādīt savus iestudējumus, kā arī noskatīties savu biedru uzvedumus, kas sagādāja audzēkņiem neviltotu prieku un pārsteigumu. Teātris attīsta bērnu fantāziju, valodu, pilnveido prasmi veidot dialogu, veicina izteiksmīgo runu. Ludziņu saturs māca būt labsirdīgiem, drosmīgiem un izpalīdzīgiem. Šāds pasākums iemāca bērniem droši iznākt skatītāju priekšā un darboties – runāt, dziedāt, dejot.

Viļānu PII audzēkņi parādīja pasakas “Zaķīša mājiņa”, “Kazlēns, kas prata skaitīt līdz 10”, “Pie saulītes ciemos.” Radopoles PII “Saulītes” grupa mūs iepriecināja ar ludziņu “Par Sarkangalvīti, kurai pazuda cepurīte”. Dekšāru bērni ļāva līdzpārdzīvot Baltajam kaķītim no pasakas “Kaķīša dzirnaviņas.” Pasākuma laikā bērni varēja kopā ar Zaķi un Lāci parotaļāties un beigās par labi padarītu darbu saņemt cienastu. Pēc pasākuma mazie ciemiņi vēl kādu laiku uzkavējās un mūzikas skolotāju vadībā gāja kopīgās rotaļās.

6. martā savas aktierprasmes rādīja Viļānu PII jaunāko grupiņu audzēkņi: 3. grupiņas bērni rādīja Vladimira Sutejeva pasaku par sunīti, kurš vēlējās noskaidrot, kas viņam pie auss visu laiku saka „ņau”. 6. grupiņa rādīja pasaku “Zvēri un abru taisītājs”, 1. grupa pasaku “Ābols”, bet silītes grupas skolotājas parādīja leļļu teātri par Sarkangalvīti.

Paldies visiem, kas piedalījās teātra dienās Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē. Liels prieks par tuvākajiem kaimiņiem- Radopoles un Dekšāru pamatskolas audzēkņiem, kas atrada laiku mūs apciemot un iepriecināt visus klātesošos ar savu sniegumu. Paldies skolotājām par ludziņu iestudējumu, mazajiem aktieriem par jauko sniegumu un bērnu vecākiem par palīdzību tērpu sagatavošanā! Ceru, ka visi klātesošie no pasākuma guva pozitīvas emocijas.

Inta Upeniece

Viļānu PII audzinātāja

2015-03-30
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A