ELFLA

Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju kolektīvam

Projekta nosaukums

Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju kolektīvam

Identifikācijas nr.

Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000034

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Īstenošanas vieta

Viļānu nov. Dekšāres pag., Dekšāres, Nākotnes iela 6

Īstenošanas laiks

30.06.2017. - 30.01.2018.

Mērķis

Dekšāres pagasta iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, iegādājoties tautas tērpu komplektu jauniešu deju kolektīvam.

Galvenās aktivitātes

1. aktivitāte - Latgales novada tautas tērpu izgatavošana.

2. aktivitāte - dalība vārda ielīgošanas pasākumā "Dejojam par prieku" Dekšāres pagastā 2018.gada jūnijā un Viļānu pilsētas 90 gadu jubilejas svinībās 2018. gada augustā

Projekta kopējais budžets

4951.32 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

4951.32 EUR

Publiskais finansējums 

4951.32 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

495,13 EUR

Publicitāte

 Tautu tērpu iegāde Dekšāru pagasta jauniešu deju kolektīvam (PDF)

 Ielīgojam par godu Dekšāru pūtēju orķestra un jauniešu deju kopas dzimšanas dienai (PDF)


2018-02-26
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A