Aktualitātes

Starptautiskā konference Viļānu vidusskolā

Starptautiskā konference Viļānu vidusskolā

No 16. līdz 18. martam Viļānu vidusskolā norisināsies starptautiskā konference pedagogiem un skolēniem. 16. martā notiks I Starptautiskā un VI starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference "Skolēnu kompetenču pilnveides iespējas mācību un audzināšanas procesā", bet 17. martā norisināsies I Starptuatiskā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. 

Ideja organizēt starptautisku konferenci Viļānu viduskolas kolektīvam radās vēl pagājušajā gadā, piedaloties starpnovadu pedaģoģiskās pieredzes konferencē un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas tiek rīkota, sadarbojoties ar citu novadu skolām. 

Uzaicinājumu piedalīties konferencē saņēma izglītības iestādes no Viļānu novada pašvaldības sadraudzības pilsētām Baltkrievijā (Glubokoje) un Krievijā (Šliselburga), kā arī skola no Lietuvas. Konferences dalībnieki apspriedīs aktuālus jautājumus vairākās tematiskās grupās - dabaszinības, pirmsskola, sākumskola un māksla, audzināšana, valodas, vispārīgā pedagoģija. 

Konferences laikā dalībniekiem būs iespēja arī apmeklēt dažādas meistarklases, lai iepazītos ar latviešu kultūru, kā arī izpētīt Viļānu novadu. 

2016-03-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A