PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTI

Sports riska pusaudžu sociālajai integrācijai

Projekta nosaukums

„Sports riska pusaudžu sociālajai integrācijai” (RISK FREE)

Identifikācijas nr.

LLI-402

Programma

ES Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam

Projekta vadošais partneris

Latgales plānošanas reģions

Projekta partneri

Latgales reģiona attīstības aģentūra (LV), Ignalinas Kultūras un sporta centrs (LT), Visaginas pašvaldības administrācija (LT), 10 Latvijas pašvaldības,

Īstenošanas vieta

Viļānu novada Sporta skola (Liepu iela 2B, Viļāni)

Viļānu pilsētas stadions (Brīvības iela 28, Viļāni)

Īstenošanas laiks

03.05.2018. - 27.04.2020.

Mērķis

Veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un sadarbību starp organizācijām, lai radītu sporta kultūru šajās teritorijās.

Galvenās aktivitātes

1)   atbalsta sistēmas sociālajai integrācijai caur sportu izveidošana;

2)   apmācības personām no Latvijas un Lietuvas, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem;

3)   parkūra laukuma ierīkošana;

4)   sporta pasākumu ieviešana, iesaistot projekta mērķa grupu.

Projekta kopējais budžets

 56 718,55 EUR

ERAF finansējums

30 000,00 EUR

Nacionālais finansējums

4500,00 EUR

Neattiecināmo izmaksu summa

26718,55 EUR

Publiskais finansējums 

56 718,55 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums

3000,00 EUR

Publicitāte

2019-06-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A