ELFLA

SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA BĒRNIEM NO SOCIĀLĀ RISKA ĢIMENĒM VIĻĀNU NOVADĀ

Projekta nosaukums

Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana bērniem no sociālā riska ģimenēm Viļānu novadā

Identifikācijas nr.

14-01-LL23-L413101-000005

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos

Īstenošanas vieta

Viļānos - Sociālā atbalsta centrā „Cerība”, Celtnieku iela 7 -32

Īstenošanas laiks

01.08.2014. – 28.02.2015.

Mērķis

Nodrošināt sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem no sociālā riska ģimenēm Viļānu novadā, mazinot problēmas ar sociālo pakalpojumu pieejamību, dažādību un kvalitāti, kā arī nodrošināt vienmērīgu sociālo pakalpojumu izvietojumu VRG teritorijā.

Galvenās aktivitātes

  1. Iegadāties attīstošo rotaļlietu komplektu un galda spēļu komplektu;
  2. Iegādāties 2 datoru komplektus ar monitoru, programmnodrošinājumu, kā arī printeri;
  3. Iegādāties mēbeļu komplektu (plaukts un rakstāmgalds bērnu istabai, datorkrēsls).

Projekta kopējais budžets

2822.01  EUR

Attiecināmo izmaksu summa

2332.24 EUR

Publiskais finansējums 

2099.02 EUR (90% no attiecināmajām izmaksām)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

722.99  EUR

Publicitāte

www.vilani.lV

2015-07-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A