ELFLA

Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot dušas telpu un veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta pārvaldes telpās

Projekta nosaukums

“Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā,

ierīkojot dušas telpu un veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta pārvaldes telpās”

Identifikācijas nr.

Nr.19-01-AL15-A019.2203-000007

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Īstenošanas vieta

Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov.

Īstenošanas laiks

29.08.2019. - 29.08.2021.

Mērķis

Attīstīt sociālo pakalpojumu Viļānu novadā, lai uzlabotu mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitāti.  

Galvenās aktivitātes

– dušas un veļas mazgāšanas telpu pārbūve;

– telpu aprīkošana ar sociālā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo inventāru.

Projekta kopējais budžets

20 086.39 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

20 000.00 EUR

Publiskais finansējums 

18 000.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

2 086.39 EUR

Publicitāte

2019-09-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A