Sociālā palīdzība

 

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests ir Viļānu novada domes izveidota iestāde, kuras galvenais darbības mērķis ir sniegt   iedzīvotājiem sociālo palīdzību un nepieciešamos sociālos pakalpojumus, tādā veidā palīdzot cilvēkiem atrisināt vai mazināt sociālās problēmas; palīdzēt atjaunot vai uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt, kā arī sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām personām un veicināt darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

E-pasts: socialaisdienests@vilani.lv

Kontakti

Amats

Vārds, uzvārds Apmeklētāju pieņemšanas laiks Tālrunis

Sociālā dienesta vadītāja

Daila Strupiša

 

64605830, 24844861

E-pasts: daila.strupisa@vilani.lv

Sociālo pabalstu nodaļa

Soc. palīdzības organizatore Viļānu  pilsētā  

 Ieva Elste

P, C: 8.00-12.00, 13.00-17.00                     
O:    8.00-12.00

 64615171

Soc. palīdzības organizatore Viļānu pagastā

 Marija Stafecka

P, C: 8.00-12.00, 13.00-16.00
O:    8.00-12.00

 26680014

Ģimenes atbalsta nodaļa

Soc. darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem Viļānu pilsētā

 Aija Āboliņa

 P, C: 8.00-12.00, 13.00-17.00                      
 O:    8.00-12.00

26616884

Sociālā darbiniece Viļānu pagastā

 Alla Stiuka              

P, C: 8.00-12.00, 13.00-17.00           
O:    8.00-12.00

26695551

Sociālā darbiniece Sokolku pagastā

 Ināra Repša

P, C: 8.00-12.00, 13.00-17.00
O:    8.00-12.00

64640376

Sociālā darbiniece Dekšāres pagastā

Mārīte Caune

P, C: 8.00-15.30
O:    8.00-12.00

24871089

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Sociālā darbiniece

 Ineta Kalniņa

P, C: 8.00-12.00, 13.00-17.00
O:    8.00-12.00

64628036, 27124933

 

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBU REGULĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI

  • Sociālā dienesta NOLIKUMS
  • Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.57: Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni  Viļānu novadā
  • Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.58: Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Viļānu novadā 
  • Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.62: Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu (Grozīti ar saistošajiem noteikumiem Nr. 97)
  • Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.76: Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā (Grozīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.89)
  • Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.77: Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā (Grozīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.90)
  • Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.79: Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības
  • Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.84: Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā
  • Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 95: Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Viļānu novadā

DEINSTITUCIONALIZĀCIJA LATGALĒ

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A