Sociālā atbalsta centrs "Cerība"

Sociālā atbalsta centra „Cerība”darbības mērķis - nodrošināt profesionālu un mērķtiecīgu sociālo pakalpojumu sniegšanu, kas orientēti uz klienta sociālo problēmu risināšanu, attīstot personas resursus un piesaistot atbalsta sistēmas ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, personām krīzes situācijās, palīdzot uzturēt dzīves kvalitāti personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ar grūtībām veic pašaprūpi.

SAC "Cerība" vadītāja: Rita Ruba
Adrese: Celtnieku iela 7 - 31, Viļāni, LV - 4650
Tālrunis: 24919651
E-pasts: sac.ceriba@inbox.lv 
Darba laiks: plkst. 9.00 - 18.00

 

Darbinieki: 

Sociālā pedagoģe Tatjana Poļakova
Sociālā darbiniece Elita Ornicāne

SAC "Cerība" NOLIKUMS

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A