ELFLA

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRA "CERĪBA" VEĻAS MAZGĀŠANAS PAKALPOJUMU UZLABOŠANA

Projekta nosaukums

„Sociāla atbalsta centra ‘’Cerība’’ veļas mazgāšanas pakalpojumu uzlabošana.”

Identifikācijas nr.

12-01-LL23-L413101-000006

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos

Īstenošanas vieta

Celtnieku iela 7, Viļānu novads, Viļāni.

Īstenošanas laiks

28.02.2013. –01.05.2013.

Mērķis

Uzlabot SAC ‘’Cerība’’ veļas mazgāšanas kvalitāti, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu.

Galvenās aktivitātes

  1. Iegādāties profesionālo veļas automātisko mazgāšanas mašīnu;
  2. Iegādāties profesionālo veļas automātisko žāvētāju;
  3. Iegādāties gaisa sausinātāju ar mitruma savākšanu, lai nodrošinātu atbilstošu telpas mikroklimatu;
  4. Iegādāties nepieciešamo aprīkojumu: vienu metāla skapi mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu glabāšanai un vienu metāla skapi inventāram.

Projekta kopējais budžets

2895,45 LVL

Attiecināmo izmaksu summa

2392,93 LVL

Publiskais finansējums 

90% no attiecināmajām izmaksām -2153,63 LVL

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

741,83 LVL

Publicitāte

www.vilani.lv

2015-07-25
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A