Aktualitātes

Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi un referāti

Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi un referāti

28. janvārī Viļānu vidusskolas 11. klašu audzēkņi prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus un referātus, pie kuriem strādāja vairākus mēnešus.  Šogad komisijas vērtējumam tika piedāvāti 34 darbi.

Darbu aizstāvēšana notika trīs tematiskos blokos: dabaszinību un sporta grupā, psiholoģijas, ģeogrāfijas un ekonomikas grupā, kā arī valodu un vēstures grupā.  Par to, cik daudzveidīgas ir skolēnu intereses, liecina viņu izvēlētās tēmas. Lai to atspoguļotu, jāpiemin daži darbi, kuri saņēma augstāko novērtējumu – 10 balles:

Jauniešu profesijas izvēle, balstoties uz sociotipu īpašībām (A. Vulāns), Meliorācija un tās lietderīgums p/s „Auseklīšos” (E. Puduls), Traģiskie sieviešu tēli Māras Zālītes lugās (L. Sermā), „Instagram” kā mūsdienu sabiedrības atspoguļotājs (S. Manuilova), Frazeoloģismu izmantošanas īpatnības (M. Šarigins), Rakstnieka radošās individualitātes iemiesošanās literārajā pseidonīmā (D. Gudele), Dārzkopju mēness kalendārā izteikto padomu ietekme uz ražu (O. Kolosova), Biogāzes iegūšana no vietēji pieejamām izejvielām (D. Kozlovskis), Mugurkaula pataloģiju rašanās iemesli un to profilakse Viļānu vidusskolas bērniem (M. Zunda, S. Černova), un Dabisko smaržvielu iegūšana un izmantošana aromaterapijā (A. Karziņins).

Jāatzīmē, ka zinātniski pētniecisko darbu un referātu aizstāvēšanas process ir iespējami tuvu pielīdzināts darbu aizstāvēšanai augstākās izglītības iestādēs. Skolēniem jāizvēlas darba vadītājs, tiek nozīmēts recenzents, kā arī savu vērtējumu liek aizstāvēšanas komisija. Šajā mācību gadā Viļānu vidusskolā tika ieviests vēl viens jauninājums – notika darbu priekšaizstāvēšana.  

Pavisam drīz daži no darbiem tiks aizstāvēti arī starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas šogad norisināsies Riebiņos.  

Foto: Laura Sermā aizstāv zinātniski pētniecisko darbu "Traģiskie sieviešu tēli Māras Zālītes lugās "Margarēta" un "Pērs Gints nav mājās".

Margarita Isajeva

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2015-02-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A