Aktualitātes

Skolēnu vasaras brīvlaiks ir sācies!

Skolēnu vasaras brīvlaiks ir sācies!

„Šī svinīgā līnija nepārprotami liecina par to, ka 2013./2014.mācību gads ir sekmīgi noslēdzies”, pēdējās skolas dienas pasākumu 30.maija rītā atklāja Viļānu vidusskolas direktors Pēteris Tretjuks. Priekšā trīs jauki atpūtas mēneši, kad varēs atpūsties un baudīt vasaru. Kā sacīja skolas direktors, skolai šis bijis visai sarežģīts gads – skolā norisinājās nopietni remontdarbi, līdz ar to nācās pārkārtot mācību procesu, bet neraugoties uz neērtībām, gan skolēni, gan skolotāji bija saprotoši. Remontdarbi turpināsies arī vasarā un nākamajā mācību gada laikā.

Visus klātesošos uzrunāja un pateicību skolēniem, vecākiem, skolas administrācijai, darbiniekiem, un, protams skolotājiem, izteica arī Viļānu novada pašvaldības izpilddirektore Inga Strūberga.

Mācību gada garumā skolā norisinājās konkurss „Gada klase 2014”, kā arī pēc rūpīgas izvērtēšanas tika noteikts gada skolēns un gada sportists.

Titulu „Gada klase 2014” ieguva divas klases – 2.b klase (audzinātāja Sandra Lāce) un 5.b klase (audzinātāja Zigrīda Litvinova).

Titula „Gada skolēns 2014” ieguvēji – Darja Čistjakova (3.c kl.); Neļa Kristīne Malahovska (4.a kl.); Santa Lempa (9.a kl.); Laura Malinovska (11.b kl.).

Titula „Gada sportists 2014” ieguvēji – Maksims Ribakovs (5.d kl.); Žanis Strūbergs (7.a kl.); Juris Meļņiks (8.a kl.); Toms Pizičs (11.a kl.).

Visi nominanti savā īpašumā ieguva Atzinības rakstus un dāvanu kartes no Viļānu novada pašvaldības, kā arī skolas administrācijas sarūpētas medaļas, kausus un piemiņas plāksnes. Šis gads ir iesākums jauna augstākminēto nomināciju stenda izveidei skolā, kas būs kā atgādinājums par skolēniem, ar kuriem skola var lepoties.

Skolēni arī saņēma pateicības un diplomus par dažādiem sasniegumiem skolas dzīvē – dalību un godalgotām vietām tematiskajos pasākumos, konkursos un izstādēs, kā arī par augstiem sasniegumiem sportā, labu mācību darbu, Eiropas Tālmācības vidusskolas apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas „Panākumu Universitāte” apgūšanu, kā arī atzinības par godalgotām vietām starpnovadu mācību olimpiādēs. Kopējā naudas summa, ko skolēni saņems kā prēmiju par godalgotām vietām olimpiādēs un konkursos kopā sastāda 812 EUR.

Pateicības par aktīvu līdzdalību skolas sabiedriskajā dzīvē, ieguldīto darbu skolēnu attīstībā, par skolas vizuālā tēla veidošanu un uzturēšanu saņēma arī vairāki skolotāji.

Izpilddirektore I.Strūberga pasniedza Viļānu novada pašvaldības pateicības rakstus četriem skolotājiem un darbiniekiem nozīmīgās dzīves jubilejās – Elizabetei Birulei, Inārai Lācei, Arvīdam Stabulniekam un Pēterim Stafeckim.

Īpašu pateicību saņēma mūzikas skolotāja Ligita Stramkale - ar Latvijas zinātnes padomes 2014.gada 15.maija lēmumu, viņai piešķirtas pedagoģijas eksperta tiesības uz trim gadiem pedagoģijas zinātņu nozarē. Kā atzīmēja P.Tretjuks, viņa praksē šī ir pirmā reize, kad kāds Viļānu vidusskolas skolotājs panāk tik augstus sasniegumus.

Noslēdzot mācību Viļānu vidusskolu ar labām, teicamām un izcilām sekmēm pabeidza 162 skolēni - 86 skolēni, kuri saņēmuši 8-10 balles, 76 skolēni, kuri saņēmuši 7-10 balles.

Atskatoties uz aizvadīto mācību gadu, kā ļoti pozitīvu faktu direktors atzīmēja, ka visa mācību gada laikā nebija jārisina jautājumi, kas saistīti ar skolēnu disciplīnas pārkāpumiem, nav bijis izdots praktiski neviens rīkojums par rājiena izteikšanu, arī neattaisnoto kavējumu skaits samazinājies. Tikpat pozitīva ziņa ir arī tā, ka skolēni, kuri mācīsies ar labām, teicamām un izcilām sekmēm saņems divas nedēļas papildus brīvdienas, kurās skolu varēs neapmeklēt – viena būs 1.semestra pēdējā nedēļa, savukārt otrā nedēļa – mācību gada noslēgumā. Šāda veida sistēma skolēniem būs kā motivācija censties un pierādīt savas spējas, saņemot labas atzīmes.

Pasākuma noslēgumā izpilddirektore I. Strūberga pašvaldības vārdā visiem vēlēja jauku vasaru, interesantiem piedzīvojumiem bagātu, kā arī labām emocijām piepildītu.

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2014-06-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A