Iepirkumu arhīvs

Skatuves aprīkojuma piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2015/11
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Skatuves aprīkojuma piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 16.04.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 28.04.2015. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Informācija par izpildītāju  SIA "AJV GRUPA"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 38 464,14
Lēmums  30.04.2015.
Līgums
07.05.2015.
2015-04-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A