Aktualitātes

Skandināvijas valstu pieredze sniegs jaunas iespējas un idejas

Skandināvijas valstu pieredze sniegs jaunas iespējas un idejas

Laikā no 22. līdz 24.maijam Viļānos viesojās ārzemju viesi – Viļānu novada pašvaldības sadarbības partneri no Dānijas un Zviedrijas, lai apspriestu nākotnes plānus un idejas attiecībā uz kultūras un sociālās jomas attīstību projekta sadarbības pašvaldībās. Vizīte norisinājās starptautiskā četru pašvaldību – Viļānu, Valgas (Igaunija), Klippanas (Zviedrija) un Odsherredas (Dānija) – projekta ietvaros. Projekta galvenais mērķis ir sadarbība, kā arī pieredzes un zināšanu apmaiņa starp pašvaldībām kultūras un sociālajā jomā. 

Viens no būtiskākajiem šīs vizītes uzdevumiem bija savstarpējā komunikācija, ideju ģenerēšana un mērķu nospraušana turpmākajai sadarbībai starp minētajām pašvaldībām, galvenokārt sociālo jautājumu jomā. 23.maijā Viļānu novada Sociālā atbalsta centrā „Cerība” norisinājās sanāksme, kuras laikā projekta partneri dalījās ar pieredzi un zināšanas dažādu sociālo jautājumu risināšanā. Mums bija iespēja iepazīties ar Dānijas un Zviedrijas sociālās un izglītības jomu speciālistu pieredzi. Visi izteica priekšlikumus un idejas, kā veicināt turpmāko sadarbību, sniedzot iespēju pašvaldību speciālistiem doties pieredzes apmaiņas braucienos pa augstākminētajām pašvaldībām. Šobrīd norisinās sarunas ar Ziemeļu Ministru padomes pārstāvjiem par iespēju iegūt finansējumu Viļānu novada speciālistu apmeklējumam Dānijā un Zviedrijā.

Vizītes laikā viesi apmeklēja arī Viļānu novada izglītības iestādes – Viļānu vidusskolu un Dekšāres pamatskolu, kur skolēni bija sagatavojuši kā muzikālus, tā arī skatāmus pārsteigumus; Viļānu slimnīcu un Sociālā atbalsta centru „Cerība”. Viesošanās noslēgumā ciemiņi baudīja Latgales dabas burvību pie Lubāna ezera Ūdenstūrisma attīstības centrā „Bāka”.

Jāpiemin, ka projekta ietvaros arī pārstāvji no Viļānu novada aizvadītā gada rudenī viesojās Dānijā – Odsherredas pašvaldībā – kur demonstrēja latviešu kultūras vērtības.

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2014-05-29
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A