VKKF

Sekmēt muzeja nozares attīstību, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju Latgales un tās iedzīvotāji XIX gs. Poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām

Projekta nosaukums

Sekmēt muzeja nozares attīstību, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju Latgales un tās iedzīvotāji XIX gs. Poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām

Identifikācijas nr.

2017-1-KMA-M04017-P

Programma

Muzeju nozares attīstības programma

Īstenošanas vieta

Viļānu novadpētniecības muzejs

Īstenošanas laiks

11.04.2017. - 31.12.2017.

Mērķis

Sekmēt Viļānu novadpētniecības muzeja attīstību, konkurētspēju, paplašinot Nacionālā muzeja krājuma izpētes un izpētes rezultātu izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām

Galvenās aktivitātes

Izveidota jauna ekspozīcija, uzstādīts audio atskaņotājs - pasaku audio versija četrās valodās: latviešu, latgaliešu, poļu un krievu

Projekta kopējais budžets

5704.35 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

5704.35 EUR

Publiskais finansējums 

5704.35 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

3704.35 EUR

Publicitāte

2018-01-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A