ERAF

Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

Projekta nosaukums

Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

Identifikācijas nr.

4.2.2.0/17/I/014

Programma

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Īstenošanas vieta

Raiņa iela 33B, Viļāni, Viļānu novads

Īstenošanas laiks

 03.10.2017. – 02.01.2018.

 Mērķis

veicot ieguldījumus Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Raiņa ielā 33B atbilstoši pašvaldības attīstības programmas prioritātēm U1.1.8.„Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumi publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu mājās" un U4.1.3. „Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt siltumapgādes primārās enerģijas patēriņu Viļānu novada pašvaldībā par 256 508 kWh/gadā.

Galvenās aktivitātes

ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturības uzlabošanas darbi un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve

Projekta kopējais budžets

631 855,47  EUR (t.sk. 85% ERAF 322 300,00 EUR, 4,50% Valsts budžeta dotācija 17 062,94 EUR, 10,50% Pašvaldības finansējums 39 813,53 EUR)

Attiecināmo izmaksu summa

379 176,47 EUR

Publiskais finansējums 

631 855,47 EUR (t.sk. publiskās attiecināmās izmaksas 379 176,47 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas 252 679,00 EUR)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

39 813,53  EUR

 Publicitāte

2017-11-03
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A