ERAF

Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Projekta nosaukums

Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Identifikācijas nr.

4.2.2.0/17/I/036

Programma

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Īstenošanas vieta

Brīvības iela 44C, Viļāni, Viļānu novads

Īstenošanas laiks

21.12.2017.-20.03.2018.

Mērķis

Veicot ieguldījumus Viļānu Mūzikas un mākslas skolā ēkā Brīvības ielā 44C, Viļānos, atbilstoši pašvaldības attīstības programmas prioritātēm U1.1.8.„Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumi publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu mājās" un U4.1.3. „Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt siltumapgādes primārās enerģijas patēriņu Viļānu novada pašvaldībā par 51989kWh/gadā.

Galvenās aktivitātes

ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturības uzlabošanas darbi un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve

Projekta kopējais budžets

290539.00 EUR (t.sk. 85% ERAF 70430.00 EUR, 4,5 % Valsts budžeta dotācija 3 728.65 EUR, 10,5% Pašvaldības finansējums 8700.18 EUR)

Attiecināmo izmaksu summa

82 858.83 EUR

Publiskais finansējums 

82 858.83 EUR

(t.sk. publiskās attiecināmās izmaksas 82 858.83 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas 207 680.17 EUR)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

8 700.18  EUR

Publicitāte

2018-02-27
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A