Iepirkumu arhīvs

Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/19

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Finanšu piedāvājuma pielikums (tāmes) (Excel)
Skice (Dwg)
Vizualizācija kāpnes (Jpg)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

18.06.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

03.07.2018. līdz plkst. 14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: 
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com   Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 
Viļānu vidusskolas saimniecības vadītāja Inese Tuča, tel.64628040, tuceinese@inbox.lv  plānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegti piedāvājumi

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

03.07.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 

2018-06-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A