Aktualitātes

Sandras Kalnietes konkursā „Atdzimt no pelniem” piedalījās arī uzņēmīgas sievietes no Viļānu novada

Sandras Kalnietes konkursā „Atdzimt no pelniem” piedalījās arī uzņēmīgas sievietes no Viļānu novada

2014. gada 22.decembra pēcpusdienā jau piekto gadu pēc kārtas tika pasniegta Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes iedibinātā balva „Atdzimt no pelniem”. Balvas mērķis ir cildināt Latvijas sievietes un veicināt sieviešu savstarpējo solidaritāti. Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar uzņēmīgo sieviešu biedrību „Līdere” un A/S „Dzintars”. Šogad konkursā piedalījās arī 3 dalībnieces no Viļānu novada.

S. Kalniete: “Balvu “Atdzimt no pelniem” es iedibināju, lai pateiktos sievietēm mazajām un vidējām uzņēmējām, kas neskatoties uz profesionāliem triecieniem un personīgām drāmām un pat traģiskiem vistuvāko cilvēku zaudējumiem, nav padevušās un spējušas gūt panākumus uzņēmējdarbībā, daudz darījušas sabiedrības labā un palīdzējušas profesionāli augt citām sievietēm. Piecos gados, pateicoties šim konkursam, mēs esam iepazinušas 143 izcilas sievietes, kuru dzīves stāsti ir iedvesmojošs paraugs grūtā brīdī. Latvija tiešām ir stipro sieviešu zeme!”

Biedrības „Līdere” vadītāja Aiva Vīksna: „Katru gadu žūrijai ir ļoti grūti noteikt labāko konkursa laureāti, jo viņas visas ir pelnījušas šo titulu. Vēstules lasot, arī žūrijai sariešas acīs asaru pērlītes, jo stāsti, ko lasām, nespēj atstāt nevienu vienaldzīgu. Ir jāsaka milzīgs paldies mūsu Latvijas sievietēm, kuras nečīkst, bet dara. Viņas atdzimst. Viņas pieceļas. Viņas var liekt, bet viņas nelūzīs. Viņas iededz mūsos labestības gaismiņu. Latvijai ir ar ko lepoties – tās ir Latvijas sievietes.”

A/S „Dzintars” tirgzinības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Svetlana Savčuka: „Arī mēs, A/S „Dzintars” esam lepni par mūsu valsti, par mūsu cilvēkiem, par mūsu sievietēm. Tikai tas, kurš ir bijis izaicinājuma priekšā, noticējis sev, pierādījis, ka ar mīlestību pret sevi, ar mīlestību pret savu darbu, tikai tāds var pārvarēt jebkuras grūtības.”

Šogad par galveno laureāti kļuva Inese Kunakova no Riebiņu novada. Konkursa laureāte Inese Kunakova veic grāmatvedības uzskaiti vairāk nekā 10 zemnieku saimniecībās. Ineses izstrādātie projekti ļāvuši Galēnu zemniekiem iegādāties tehniku, uzcelt jaunas kūtis, šķūņus un citas ēkas. Viņa priecājas par visu, kas dara Latgales laukus sakoptākus, saimniecības stiprākas, cilvēkus turīgākus. Sastrādājoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru un dažādām apmācības firmām, Inese vada kursus grāmatvedībā un biznesa pamatos Preiļos, Galēnos, visā Riebiņu novadā. Ar viņas līdzdalību notiek Galēnu pagasta sieviešu sociāli ekonomisko aktivitāšu centra „Mozaīka” un Galēnu Kultūras vēstures biedrības aktivitātes, pasākumi mūžizglītībā, vides sakopšanā, skolēnu nometņu rīkošanā.

Konkursa uzvarētāja saņēma mākslinieces Andas Poikānas radīto piemiņas zīmi un naudas balvu: 1400 Eiro, savukārt 10 labākās balvas pretendentes saņēma Sandras Kalnietes uzaicinājumu 2015. gada sākumā apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē. Uz Eiropas Parlamentu dosies arī divas konkursa dalībnieces no Viļānu novada: Inita Trūpa un Vineta Knipa. Konkursa dalībnieces nāk no Dekšāres pagasta. Visas konkursa dalībnieces saņēma A/S „Dzintars” sarūpētās veltes, bet žūrijas locekļi pasniedza specbalvas savām favorītēm.

Konkursa žūrijā darbojās:

  • Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte;
  • Aiva Vīksna, Biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja;
  • Svetlana Savčuka, A/S „Dzintars” Tirgzinības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja;
  • Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;
  • Inita Sila, žurnāla „Ieva” galvenā redaktore;
  • Rasma Freimane, Latvijas Lauku sieviešu apvienības padomes priekšsēdētāja;
  • Agita Hauka, Latvijas Zemnieku federācijas Valdes priekšsēdētāja;
  • Inese Haite, Biedrības „Uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO” valdes priekšsēdētāja;
  • Ingrīda Blūma, SIA “i-bloom” valdes locekle;
  • Santa Purgaile, Citadele Banka Valdes locekle.

Šogad konkursā piedalījās sievietes no šādiem novadiem:

Iveta Austruma

Rīga

Inita Rudzīte

Rīga

Jolanta Ābele

Krustpils novads, Kūku pagasts

Dace Broka

Krustpils novads, Atašienes pagasts

Anna Strēle

Auces novads, Īles pagasts

Inga Eglīte

Auces novads, Vītiņu pagasts

Inese Jonuška

Dobeles novads, Penkules pagasts

Anna Voino

Salas novads, Salas pagasts

Agrita Jaudzema

Jēkabpils

Inese Kurzemniece

Tukuma novads, Pūres pagasts

Zane Praņevska

Līvānu novads, Turku pagasts

Inese Kunakova

Riebiņu novads, Galēnu pagasts

Natālija Mainule

Riebiņu novads, Riebiņu pagasts

Inese Urka

Viļānu novads, Dekšāres pagasts

Inita Trūpa

Viļānu novads, Dekšāres pagasts

Vineta Knipa

Viļānu novads, Dekšāres pagasts

Ligita Latvele

Preiļu novads, Aizkalnes pagasts

Mudīte Tauniņa

Rūjienas novads, Vilpukas pagasts

 Oriģinālraksts:

Sandras Kalnietes tīmekļa vietne

Publicitātes foto

2015-01-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A