Sākumlapa

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1516757628

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus:

N.p.k.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Lietošanas mērķis

Adrese

Piezīmes

  1.  

78900020284

1,30

lauksaimniecība

Sokolku pagasts

Iznomā daļu no zemes gabala

 

      2.

78980100470

1,80

lauksaimniecība

Viļānu pagasts

Iznomā daļu no zemes gabala

 

Zemes gabalu nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2018.gada 22.februārim.

 

Pensionāru vakars

Pensionāru vakars?v=1516757628

11. februārī plkst. 14.00 Viļānu kultūras namā notiks atpūtas vakars Viļānu novada pensionāriem. Pieteikties un pieteikt transportu līdz 8. februārim Viļānu KN vai pa tel. 28662346, 28734984.

XVI ZIŅĢĒTĀJU UN STĀSTNIEKU VAKARS

XVI ZIŅĢĒTĀJU UN STĀSTNIEKU VAKARS?v=1516757628

Šī gada 17. februārī, plkst. 15:00, Viļānu kultūras namā jau XVI reizi notiks Ziņģētāju un stāstnieku vakars.  Tas kļuvis par tradicionālu pasākumu, uz kuru ziņģēt un stāstīt ierodas ap 200 dalībnieku. Šī gada tēma ir "Redz, kā dzīvo..."

Senioru pēcpusdiena

Senioru pēcpusdiena?v=1516757628

27. janvārī plkst. 11.00 Sokolku pagasta klubā notiks senioru pēcpusdiena. Būs iespēja piedalīties rokdarbu meistarklasē, pie tējas dalīties gūtajos iespaidos un baudīt koncertu.

Interesenti aicināti pieteikties, zvanot pa tālr. 26027843

Pēc nepieciešamības tiks nodrošināts transports!

Pagarināts pieteikšanās termiņš pašvaldības policijas inspektora vakancei līdz 31. janvārim

Pagarināts pieteikšanās termiņš pašvaldības policijas inspektora vakancei līdz 31. janvārim?v=1516757628

Viļānu novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanto pašvaldības policijas inspektora amatu.

Pagarināts pieteikšanās termiņš SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa vakancei līdz 31. janvārim

Pagarināts pieteikšanās termiņš SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa vakancei līdz 31. janvārim?v=1516757628

Viļānu novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanto SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa amatu, pilna slodze, uz nenoteiktu laiku.

Svarīgs paziņojums potenciālajiem projektu iesniedzējiem LEADER projektu konkursa 5.kārtas ietvaros

Svarīgs paziņojums potenciālajiem projektu iesniedzējiem LEADER projektu konkursa 5.kārtas ietvaros?v=1516757628

Rēzeknes rajona kopienu partnerība informē, ka šī gada 17.janvārī Lauku atbalsta dienestā ir saskaņoti grozījumi, kas paredz projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 22.februārim (iepriekš bija paredzēts 8.februāris), ņemot vērā izmaiņas atbalsta apmērā. Saskaņā ar izmaiņām viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa palielināta līdz 20 000 euro (sākotnēji bija noteikts 10 000 euro).

Lūdzam ņemt vērā minētās izmaiņas projektu izstrādes gaitā! Plašāka informācija mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv.Konkursa sludinājums šeit.

Kontaktpersona: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne (tālr. 64607183, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A