ELFLA

Sadzīves prasmju istaba

Projekta nosaukums „Sadzīves prasmju istaba” 
Identifikācijas nr. 17-01-AL15-A019.2203-000007
Programma Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Īstenošanas vieta Celtnieku iela 7-32, Viļāni, Viļānu novads
Īstenošanas laiks 03.07.2017. – 31.08.2017.
Mērķis Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot "Sadzīves prasmju istabu" pašvaldības īpašumā esošajās telpās SAC "Cerība" ar atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, iegādājoties sadzīves tehniku un mēbeles, izmantojot ELFLA finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu, sniedzot iespēju 40 sociāli mazaizsargātām personām pilnveidot sadzīves un saskarsmes prasmes.
Galvenās aktivitātes Virtuves sadzīve4s tehnikas un mēbeļu iegāde
Projekta kopējais budžets 2593,57  EUR
Attiecināmo izmaksu summa 2593,57 EUR
Publiskais finansējums  2334,20 EUR 
Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums 259,37  EUR
Publicitāte
2017-07-17
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A