Primārā veselības aprūpe

Primārā veselības aprūpe

Ģimenes ārsta

vārds, uzvārds

Adrese Kontaktinformācija

SIA "Lidijas Bukeles ĢĀP"

Ģimenes ārsts Lidija Bukele

Celtnieku iela 5-31, Viļāni

Viļānu novads

LV-4650

Tālr.: 64662661

E-pasts: dr.bukele@inbox.lv

Orlovs Dmitrijs 

ģimenes ārsta prakse

Rīgas iela 57, Viļāni

Viļānu novads 

LV-4650

Tālr.: 64662253

E-pasts: dmitrijs.orlovs@inbox.lv 

Elga Ņikitina

ģimenes ārsta prakse

Prakse pieejama pacientiem ar 

funkcionāliem traucējumiem

 Rīgas iela 57A, Viļāni

Viļānu novads

LV-4650

Tālr.: 64662374

 E-pasts: gimenes_arsts@inbox.lv

Viļānu doktorāts I

Ģimenes ārsts Irīda Sparāne 

Brīvības iela 3-3, Viļāni

Viļānu novads

LV-4650

Tālr.: 64662426

E-pasts: iridasparane@inbox.lv

 
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A