Aktualitātes

Pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” viesojās pedagogi no Dagdas novada

Pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” viesojās pedagogi no Dagdas novada

16.februārī Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” pieredzes apmaiņas vizītē bija ieradušies 11 pirmsskolas pedagogi no Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēm.  Iepazīstinājām kolēģes ar mūsu iestādi, demonstrējot  nelielu prezentāciju, un bijām visās grupās, kurās notika integrētās rotaļnodarbības. „ Saulītes” grupā bērni ar skolotāju Natāliju parādīja rīta apli, kas ievada  dienas gaitu. 

Uzsvērām, ka lielu nozīmi pievēršam sadarbībai ar vecākiem, rīkojam tikšanās, aicinām vecākus piedalīties dažādās izstādēs. Parasti vecāki ar prieku atsaucas uz tādiem piedāvājumiem. Šogad notiek vecāku un bērnu darbu izstāde „ Lietu otrā dzīve”, kurā ir dažādi darinājumi no sadzīvē izmantotajiem un vairs nevajadzīgajiem materiāliem – plastmasas pudelēm, kartona iepakojumiem u.c.

Tikšanās noslēgumā secinājām, ka katra pirmsskolas izglītības iestāde atšķiras ar kaut ko savu, kas atspoguļo iestādes raksturu, noskaņojumu, rosību.  Taču mūs visus vieno entuziasma  pilns darbs, lai pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem būtu iespēja darboties un pilnveidoties attīstošā vidē.

Ceram, ka arī mums būs iespēja doties atbildes vizītē,  lai iepazītos ar Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēm.

Teksts: PII “Bitīte” vadītāja Ārija Strupiša
Foto: Margarita Isajeva

2017-02-21
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A